Castelul Cantacuzino Bușteni

About Your Location: 
The neoromanian style of the castle is probably the largest heritage given by Romania to the world culture. The whole domain includes also 970 hectares of forest. Cantacuzino Castle is located on the site of an old hunting house, which was built in the XVIII-th century and which served as the Cantacuzino’s family stop on their way to Brasov. Cantacuzino Castle is built in neo-romanian style, the only one in the history of Romanian architecture that has revived the tradition, strengthened origins and connected them to the present. Cantacuzino Castle from Busteni , of a great architectonic, historic and artistic value, was built and inaugurated in 1911 at the wish of Prince Gheorghe Grigore Cantacuzino (also known as “the Nabob”-prime minister of Romania between 1899-1900 and 1904-1907). The castle, built in neo-romanian style, is surrounded by a park who’s alleys take you to the grotto, cascades and fountains.The Reception Hall houses a unique collection of heraldry in Romania. The building made of bricks and stone according to the plans of Grigore Cerchez , is built in a neo-romanian style and stretches over a surface of 3148sqm. The decorations give the interior a strong romantic ambiance. The stained glasses, the stuccomarble, the cantilevers, the exposed painted ceilings, the wooden, stone or forged iron handrails ,the iron work cast in brass and richly decorated are exquisitely crafted. The fireplaces made of white stone and bearing polychrome mosaics complete the atmosphere of a manorial residence , increasing the value of the building. The castle holds an unique collection representing the coat of arms of the boyar families related to the Cantacuzino family members of the Wallachian side. The Cantacuzino Castle is opened to the public since 2010 and it can be visited every day, Monday to Sunday, from 1015 to 1815. The tourist groups begin their visit every hour and are assisted by a professional guide. In December 2012, the CANTA CUISINE Restaurant has been opened in the old wine-cellar of the Castle and it quickly became a gastronomic reference point of Prahova Valley. On the domain of the Cantacuzino Castle, the tourists can practice horseback riding or can enjoy the fun moments of the Adventure@theCastle.
Despre Locaţie: 
Arhitectura în stil neoromanesc este probabil cel mai amplu patrimoniu dat de România culturii mondiale. Castelul Cantacuzino, amplasat pe locul unei vechi case de vânătoare, ce dăinuia încă din sec. XVIII, servea ca popas familiei Cantacuzino în drumul sau spre Brașov. Castelul Cantacuzino este construit în stil neoromanesc, singurul stil din istoria arhitecturii românești care a reînviat tradiția, a întărit originile și le-a conectat la prezent. Castelul Cantacuzino din Bușteni, de o mare valoare arhitectonică, istorică, documentară și artistică, a fost construit în 1911 la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino (Nababul), fost ministru al României între 1899-1900,1904-1907. Castelul, construit în stil neoromânesc , este înconjurat de un parc ale cărui alei te poartă spre grotă, cascade și fântâni arteziene. Sala de primire adăpostește o colecție de heraldică unică în România. Edificiul realizat în piatră și cărămidă după planurile arhitectului Grigore Cerchez, se întinde pe o suprafață de 3148 mp. Repertoriul decorativ conferă ambianței interioare un pronunțat caracter romantic. Vitraliile, stucomarmura, consolele, plafoanele cu grinzi aparente și pictate, balustradele din lemn, piatră sau fier forjat, feroneria turnată în bronz și bogat ornamentată reprezintă o măiestrie a meșteșugului artistic. Șemineele realizate din piatră albă, ornamentate cu mozaicuri policrome, împlinesc atmosfera de reședință boierească, sporind valoarea edificiului. Castelul posedă o colecție de heraldică reprezentând blazoanele familiilor de boieri încuscriți cu cantacuzinii și o friză de picturi votive cu iluștrii membri ai familiei Cantacuzino din ramura munteană. Castelul Cantacuzino este deschis publicului începând din anul 2010 și poate fi vizitat în fiecare zi, de luni până duminică, de la 10.15 până la 18.15. Tururile încep din oră în oră și sunt introduși în povestea familiei Cantacuzino de ghizii Castelului. De asemenea, Castelul a găzduite unele dintre cele mai interesante și apreciate expoziții din România, printer care Salvador Dali și Pablo Picasso. În decembrie 2012 a fost deschis restaurantul Canta Cuisine în vechiile crame ale Castelului și a devenit un o referință gastronomică pe Valea Prahovei. Totodată, pe domeniul Castelului Cantacuzino, turiștii se pot bucura de parcul de aventură Adventure@theCastle.
Detalii Locaţie: 
Facilităţi: 
Parcare păzită
Terasă exterioară
Wi-fi
Program: 
10:00 - 19:00

Ascunde numereleAfişează numereleHide numbersShow numbers